Funkcionalna zona

Funkcionalni trening je jedan od najpopularnijih sistema treninga u svetu u poslednjoj deceniji.

U njegovoj suštini je priprema čoveka za obavljanje najosnovnijih životnih radnji poput dizanja i spuštanja tereta, sedanja i ustajanja, hodanja, skakanja … Može definisati kao pokret ili vežba, čije su osnove izvedene iz prirodnog kretanja.

Za izvođenje ovog treninga upotrebljavaju se funkcionalni rekviziti koji će biti dostupni u ovoj zoni.

Radionice, predavanja, predstavljanje noviteta u sferi opreme i rekvizita samo je jedan deo aktivnosti koji vas čeka u ovoj atraktivnoj zoni.