POSEBNI REKLAMNI ARANŽMANI

Posebni reklamni aranžmani mogu da se ugovore sa organizatorima BELFIS-a. Sponzor može ili da sam obezbedi dogovorene materijale ili da plati njihovu izradu organizatorima manifestacije. Sponzori mogu da izaberu jednu ili više stavki sa date liste ili da daju svoj predlog organizatorima.

Svi sponzori su u obavezi da se registruju tako što će popuniti registracionu formu koja se nalazi na veb sajtu konferencije ili putem mejla info@belfis.rs